SELÇUKLU GÜVERCİNLERİ
Selçuklu Güvercinleri - Selçuklu Güvercinleri
 

Ana Sayfa
Selçuklu Güvercinleri
Seljuk Funtail
Enseli Gök
Enseli Ak
Çopur
Akkuyruk Kara
Ziyaret Defteri
Anketler
Sayaç
iletisim
Resimler
sitemap
Galeri
Link listesi
Selçuklu güvercinleri ile alakalı haberler

Selçuklu ya da Konya da halk arasında söylendiği şekliyle Enseli olarak adlandırılan selçuklu güvercinleri, bir zamanlar Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapmış bulunan Konya yöresine özgü yerel kuşlardır. Buradaki "enseli" sözcüğü kuşun kuyruk bölümü için kullanılmaktadır. Bu ırkımız dünyada, Seljuk Fantail, Seldjucken tümmler gibi adlarla bilinmektedir. 1200 lü yıllarda yaşadığı bilinen Hz. Mevlana Celaleddin Rumi nin de selçuklu güvercinlerini beslediği menkıbelerde kayıtlıdır. Sonradan onu izleyen çelebiler de selçuklu güvercinini yetiştirmişler ve ırkın korunup ıslah edilmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Anadolu Selçukluları döneminde selçuklu güvercinlerinin Konya da Selçuklu saraylarında yetiştirildiği ve koruma altında tutuldukları bilinmektedir. Selçuklu devleti sonrası soyu titizlikle devam ettirilen ve satış ya da hediye de dahil olmak üzere hiçbir şekilde dışarıya verilmeyen bu kuşların, Osmanlı sarayına gelmesi oldukça sonra gerçekleşmiştir. Selçuklu güvercinlerine, Konya dışında fazla rastlanmaması bu ırkın Anadolu ya, Anadolu Selçukluları ile girmiş bir ırk olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Gerçekten de Selçuklu minyatür resimlerinde selçuklu güvercini türüne çok rastlanması bu konuda söylenenleri desteklemektedir. Ayrıca Konya nın Osmanlı dönemine ait bilgiler veren en eski kuşçularının sözlü anlatımları da bu konuyu doğrular niteliktedir.
Osmanlı döneminde de Konya da selçuklu güvercinleri ırkının korunabilmesi için gerçekten de çok yoğun bir çaba harcanmıştır. Osmanlı devletinin son dönemlerinde bu güvercinlerin ıslahının, Konya da ünlü kuşçuların kolektif çabası ile gerçekleştirilmeye başlanmış olması dikkate değer bir durumdur. Bütün bunlar, Selçuklu güvercinlerine zamanında nasıl değer verildiğinin bir göstergesidir. Bugün ilgisizlik ve kayıtsızlık yüzünden bu güvercinlerin soyunun tükenme noktasına gelmiş olması gerçekten acı vericidir. Konya da selçuklu güvercinlerini yetiştirdiği bilinen en ünlü kuşçular Çelebilerden yetişmişlerdir. bu insanlar, konaklarda, yaz mevsimlerinde de Meram daki sayfiye evlerinde Selçuklugüvercini  yetiştirmişlerdir. Bu kişilerden başlıcaları, Rafet zade Hüseyin efendi, Hacı Kamil Çelebi, Büyük Selahattin, Küçük Selahattin Çelebiler, Hüsamettin Çelebi, Mehmet Bahattin Çelebi, Tarikatçi Cemal Çelebi ve oğlu Eyyüp Çelebi ve Arif Çelebilerdir. Bunların dışında, İbrahim Babadağ, Hacı İsmail Dayı, ünlü saz sanatçısı Latif Çavuş sayılabilir. Ayrıca aile olarak Nakıp zadeler, Mecidiye zadeler gibi Konya nın tüm aristokrat ailelerinin hep kuşları ve kuş bakıcıları olduğu bilinmektedir. Bunlardan başka Rum ve Ermeni kökenli vatandaşlarımızdan da kuş meraklıları çoktu. Yusuf Şar ın çocukları, Soğuklu adı ile bilinen Rumlardan Sarafyan, Solakyan, Kazaros, Sofoklis. Katip adıyla tanılan başka bir Rum un çok güzel kuşlara sahip olduğu anlatılmaktadır. Ancak bu kuşlardan bahsedildiğinde, Konya da Avukat Mehmet Ali Apalı nın adını ve yerini bilmeyen yoktur.

FORM ÖZELLİKLERİ

Selçuk güvercinleri bir form ırkıdır. Bu güvercinlerin günümüzde  Enseli Gök, Enseli Ak, Akkuyruk Kara ve Çopur türleri mevcuttur. Görünüş ve renk özellikleri her zaman ön plandadır. Bu nedenle uçuş için salıverilmezler, yuva içinde ve bahçede beslenirler. Uçurulduğunda fazla uzaklaşmaz yuva etrafında bir kaç tur atarlar. Bu güvercinler düz oyun tabir edilen tarzda uçarken tek takla atma şeklide oyun görülebilir. Oynayanları daha makbul kabul edilmekle birlikte oynamayanları da değer yitirmezler. Selçuklu güvercininin kendilerine özgü tipik bir formları vardır. Her şeyden önce ufak yapılı kuşlardır. Kuşçular özellikle ufak yapılı olanlarını tercih ederler. Kuşçular arasında bir esnek taabir edilen ve baş parmak ile onun yanındaki parmağın uâbiçiminde yaklaşık 8 cm açılarak oluşturulan bir ölçme şekline göre, Selçuklu güvercininin göğüs ve anüs arası uzunluklarının bir esnek olması uygundur. Bir esnek ölçüsüne bağlantılı olarak Selçuklu güvercininin beli kısa olanları tercih edilir. Bu kuşların gövdeleri topak bir görünümdedir. Göğüsleri hafif bombeli ve yuvarlaktır. Kafa ****z geriye doğru durur. Bu duruş şekline Arap atlarının duruş şekline benzetilerek, kısrak kafa da denilmektedir. Boyun fazla uzun değildir. Orta uzunlukta ve kalınlıkta bir gaga yapıları vardır. Ağız yapıları çekkindir (geniş). Gözler, geniş göz tabir edilen tarzda, büyük ve yuvarlak olup, göz çevresi halkası geniştir. Göz çevresi halkası beyaz ya da ayva sarısı tondadır. Göz rengi beyaz, siyah, mavi veya hafif kızılımsı olabilir. Bazen gözün içinde nergizâolarak tabir edilen kırmızı çizgiler görülebilir bu özelliği olanlar fazla tercih edilmezler. Ayaklar kısa paçalıdır. Paçasız olanları yoktur. Bu kuşlar takkalı ya da takkasız olabilirler. Takkalı olanlarda arka takka, kulaktan kulağa uzanır. En dikkat çekici özellikleri ise kuyruk yapılarıdır. Ense adı verilen kuşun kuyruk bölümü geniş olmalıdır. Bütün Selçuklu güvercinleri enseli olurlar. Kuyruk, deste ya da topâkkuyruk tabir edilen tarzda yukarı kalkık ve üçken biçimdedir. Bazen köprülü ense tabir edilen tarzda kuyruğun yarım daire biçiminde olma haline de rastlanır. Kuyruk şekli, aynı Tavus ırkı güvercinlerde olduğu gibi hafif yukarı doğru ve yelpazemsi bir görüntüdedir. Kuyruğun yukarı kalkık halde duruyor olması tercih nedenidir. Kuyruk telek sayıları normal güvercinlere göre çok daha fazladır. Bu sayı en az 24-26, en çok ise 36 olabilmektedir. Kuyruk biçimine göre, değişik adlarla adlandırılırlar. Kuyruğun görünüm olarak biçimi, içi dolu veya içi açık tarzda olabilir. Bu özelliğe göre Selçuklu güvercinleri iki gruba ayrılarak değerlendirilirler. İçi dolu olanlarda telekler alt alta dizili biçimdedirler. Buna "kılıncına dolma" adı verilir ve tercih nedenidir. Kuyruk teleklerinin içi açık tarzda ise yani telekler alt alta değil de birbirine açılı olarak dizilmişlerse buna "açık ense" adı verilir. Açık enselerde, kuyruğun içi boştur. Bunun yanı sıra, kuyruğu tanımlamak için kullanılan, Sokma kuyruk, Dalma gibi tabirler de bulunmaktadır.
TERCİH EDİLEN ÖZELLİKLERİ
Uçarken tek takla şeklinde oynayanları, kulaktan kulağa takkeli olanları, iri ve yuvarlak başlı olanları, kısa kalın ve beyaz ağızlı olanları, uzun ve geriye doğru boyunlu olanları, beli kısa olanları, kısrak kafa tabir edilen baş ve gaganın vücuda doğru kavisli olanları, bir esnek boylusu, göz çerçevesi geniş olanı, göz akı beyaz ve içi kılcal damarsız olanı, karın altında pamuk yani beyaz tüy olmayanı, kılıncına dolma ense olanı, kuyruk telek sayısı çok olanı, kuyruğunun duruş şekli kafaya değecek şekilde duranı kuşçular arasında tercih edilmektedir.

Bilgiler http://www.guvercinbirligi.com/ adresinden alınmıştır.
www.guvercinbirligi.com
guvercinbirligi.com/tgybforum/viewtopic.php
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
KONYA SELÇUKLU GÜVERCİNLERİ